Přelom

Jakmile člověk přestane pracovat z důvodu dosažení příslušného věku, kdy může se může odebrat se do penze, nastává v jeho životě naprosto zásadní zlom. Obecně se tato skutečnost, tento zlom považuje za konec středního věku a počátek stáří. To přináší zcela zásadní změnu životních návyků a překopává celého životního rytmu. Nejenže mají lidé najednou mnohem více času sami na sebe, ale také se mohou věnovat spoustě věcí, které dříve z důvodů časové zaneprázdněnosti dělat nemohli.

Dvojaký dopad

na jednu stranu se tito lidé stávají svobodnější co do pohledu na organizaci jejich času, na druhou stranu to sebou přináší i změny psychické, materiální, společenské i jiné. Proto je vhodné se na tento okamžik připravit. Odborníci doporučují začít již cca deset let dopředu. Proto je nejdůležitější udělat si včas výpočet odchodu do důchodu, tak, aby člověk mohl včas tuto přípravu provádět.